Under det senaste åren har Sofia Rör AB ökat från 14 till 18 anställda

Vi innehar alla de behörigheter, certifikat och licenser som krävs för olika jobb. Den utökade personalstyrkan har att göra med att under 2011 tillträdde en ny ägare, som representerar två generationer i familjerna Larsson-Schill och Appelgren. Våra kunder kommer snart känna oss som Mats, Marcus och Henrik. Därmed är också den långsiktiga successionen säkrad och vi blickar med tillförsikt framåt. Kvar på företaget och i samma roll som tidigare finns  Sam Eriksson. Sam startade Sofia Rör 1989 tillsammans med Percy Bristam. För att säkra kontinuiteten i företaget och som tryggheten för våra kunder ingår både Sam och Percy i Sofia Rörs nya styrelse.