Blog

Vattenskador & försäkringsärenden

Vi hjälper till när olyckan varit framme och kan ta på oss hela arbetet från fuktmätning, upprivning, ombyggnad samt återställning. Vi har arbetat mot många försäkringsbolag vid deras ärenden och ser alltid till att alla är nöjda vid avslutat arbete.

Read more

Badrumsrenoveringar

Vi hjälper både privatpersoner och företag med att renovera badrum. Vi tar på oss hela ansvaret vid renoveringen och använder oss bara av godkända underleverantörer som innehar alla certifikat och intyg som behövs.

Read more

Från ett rör till totalentreprenader

Sofia Rör AB grundades redan 1989 och har många års erfarenheter från VVS-branschen. Här finns en stor samlad kompetens inom alla arbeten som rör värme, vatten, kyla och stadsgas.

Vårt mål är att våra kunder alltid skall känna att när de anlitar oss på Sofia Rör har de tryggheten av att ha anlitat en professionell entreprenör som tar ansvar för att uppdraget blir utför på ett tekniskt riktigt sätt, att det blir utfört i rätt tid och till rätt pris. 

Sofia Rör har också utvecklat ett välfungerande samarbete med en mängd välrenommerade underentreprenörer. Tack vare all den samlade specialistkompetens som vi och våra samarbetspartners har, kan vi erbjuda all nödvändig fackkunskap som krävs för olika projekt. Det gör också att vi gärna tar ansvar för totalentreprenader, eftersom vi vet att vi kan erbjuda kompetenta yrkesmän i alla led. Vi har ett stort nätverk med många samarbetspartners och underleverantörer inom alla yrkeskategorier.

Under 2015 har Sofia Rör AB ökat till 18 anställda med alla slags behörigheter, certifikat och licenser som krävs för olika jobb.

Bra service är både snabb och långsiktig.

Genom kontinuerlig utbildning av vår personal säkrar vi våra möjligheter att hänga med i den tekniska utvecklingen. Vi vill kunna hålla en fullgod service genom att hitta flexibla lösningar på olika problem. Till vår hjälp har vi 15 stycken fullt utrustade servicebilar/bussar. Den bästa servicen är naturligtvis att göra ett fullgott jobb som kunden blir nöjd med. Långvariga och förtroendefulla affärsrelationer är alltid lönsamma för alla parter.

Vi tar fullt ansvar

Våra kunder behöver aldrig undra över var ansvaret ligger. Det ligger hos oss. Genom att anlita oss som totalentreprenörer, slipper ni också de dyra och arbetskrävande momenten med många olika anbudsförfaranden för de olika delarna av det arbete som ska utföras. Framför allt ger det kunderna också tryggheten att vi tar ansvaret för att varje arbetsmoment utförs fackmannamässigt och ansvarsfullt. Vårt sätt att ta ansvar för helheten har gett oss en mängd trogna kunder, både stora och små. Handelsbanken har varit vår största kund sedan starten. Andra stora kunder är bland annat AMF, ISS, Nordstaden HSB, Caverion, Handelsbanken, BRF Tallgården, samt många enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.


                                  

Read more

Steg för steg, här genomförs stambytet

Ett helt stambyte för ett radhusområde blir enkelt och smärtfritt när projektet genomförs på ett välplanerat sätt och utförs i tid, innan problem uppstår.

Så här genomför ni i föreningen, tillsammans med Sofia Rör, stambytet i radhusområdet, steg för steg: 

1. Projekteringsfas. Projektsamordnaren Prolegro går tillsammans med BRF igenom projektetets omfattning och har löpande information till alla medlemmar.
2. Beräkning och offert. Vi tar fram detaljerad teknisk beskrivning och beräkning av varje del i projektet och hur samordningen går till, med offert och tidplan.
3. Detaljerad arbetsplan. Vi fastställer detaljerad arbetsplan och genomför detaljerad information till medlemmarna i BRF.
4. Kontrakt. Vi går igenom finansiering och kontrakt signeras.
5. Genomförande. Start och genomförande av stambytet. BRF får fortlöpande information.
6. Färdigställande och uppföljning.

Read more