Blog

Badrumsrenoveringar

Vi hjälper både privatpersoner och företag med att renovera badrum. Vi tar på oss hela ansvaret vid renoveringen och använder oss bara av godkända underleverantörer som innehar alla certifikat och intyg som behövs.

Read more

Relining

Vissa omständigheter gör att man inte kan byta avloppen utan stora ingrepp i fastigheten och då kan man använda sig av metoden relining. Det innebär att man lägger en ny beläggning på insidan av det gamla röret istället för att byta det.

Read more

Totalentreprenader

Vi jobbar mycket med att hålla i hela entrepenader själva för att kunden ska få den bästa service samt information under byggets gång och veta att Sofia Rör ansvarar för hela bygget och ser till att kvalliten håller högsta nivå.

Read more