Blog

Vattenskador & försäkringsärenden

Vi hjälper till när olyckan varit framme och kan ta på oss hela arbetet från fuktmätning, upprivning, ombyggnad samt återställning. Vi har arbetat mot många försäkringsbolag vid deras ärenden och ser alltid till att alla är nöjda vid avslutat arbete.

Read more

Badrumsrenoveringar

Vi hjälper både privatpersoner och företag med att renovera badrum. Vi tar på oss hela ansvaret vid renoveringen och använder oss bara av godkända underleverantörer som innehar alla certifikat och intyg som behövs.

Read more

Steg för steg, här genomförs stambytet

Ett helt stambyte för ett radhusområde blir enkelt och smärtfritt när projektet genomförs på ett välplanerat sätt och utförs i tid, innan problem uppstår.

Så här genomför ni i föreningen, tillsammans med Sofia Rör, stambytet i radhusområdet, steg för steg: 

1. Projekteringsfas. Projektsamordnaren Prolegro går tillsammans med BRF igenom projektetets omfattning och har löpande information till alla medlemmar.
2. Beräkning och offert. Vi tar fram detaljerad teknisk beskrivning och beräkning av varje del i projektet och hur samordningen går till, med offert och tidplan.
3. Detaljerad arbetsplan. Vi fastställer detaljerad arbetsplan och genomför detaljerad information till medlemmarna i BRF.
4. Kontrakt. Vi går igenom finansiering och kontrakt signeras.
5. Genomförande. Start och genomförande av stambytet. BRF får fortlöpande information.
6. Färdigställande och uppföljning.

Read more