Kvalitet

Ansvar – Trygghet – Förtroende
Vår kvalitetspolicy innebär att våra kunder aldrig behöver undra över var ansvaret ligger. Det ligger hos oss. Varje uppgift ska lösas på fackmannamässigt och på ett tekniskt korrekt sätt som följer de för branschen rådande normerna. Vidare ska vi med hjälp av våra egenkontroller säkrar att vi levererar felfria arbeten i rätt tid. Vi ska genomför våra uppdrag på ett professionellt sätt och våra kunder ska tryggt kunna känna förtroende för att vi hanterar deras rör med största möjliga ansvarstagande. Sofia Rör AB arbetar enligt principerna i ISO 9001 och 14001.

”Vårt arbete börjar och slutar med våra kunder” VD Marcus Alvblad

Certifikat

Certifikat: Säker vatten 
Certifikat: För installation av Statsgas
Certifikat: Högsta kreditvärdighet enligt Bisnode 
Certifikat: Medlem av Installationsbolagen

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy är grundläggande för vårt arbete och vår verksamhet. Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet.

Vårt arbete med att skydda miljön, hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder och grannar från oacceptabla risker prioriteras alltid. Våra arbeten ska påverka miljön så litet som möjligt, föroreningar ska förebyggas och gällande lagstiftning ska självklart följas. Vi ska, när det är möjligt, återanvända och återvinna byggmaterial vid om- och nybyggnation.

Vi tillämpar ISO14001 och allt överblivet eller utrangerat material källsorteras och hanteras på ett miljöriktigt sätt. Vi ställer krav på våra underleverantörer och under entreprenörer att följa samma strikta miljökrav. Sofia Rör AB strävar efter ständig förbättring av företagets arbete inom miljö, hälsa och säkerhet.

Telefon och email

08 642 54 40
info@sofiaror.se

Besöksadress

Harpsundsvägen 164
12459 BANDHAGEN