Om oss

Från ett rör till totalentreprenader
Sofia Rör AB grundades redan 1989 och har många års erfarenheter från VVS-branschen. Här finns en stor samlad kompetens inom alla arbeten som rör värme, vatten, kyla och stadsgas. Sedan 2021 är vi en del av Hjo Installation.

Vårt mål är att våra kunder alltid skall känna att när de anlitar oss på Sofia Rör har de tryggheten av att ha anlitat en professionell entreprenör som tar ansvar för att uppdraget blir utför på ett tekniskt riktigt sätt, att det blir utfört i rätt tid och till rätt pris.

Sofia Rör har också utvecklat ett välfungerande samarbete med en mängd välrenommerade underentreprenörer. Tack vare all den samlade specialistkompetens som vi och våra samarbetspartners har, kan vi erbjuda all nödvändig fackkunskap som krävs för olika projekt. Det gör också att vi gärna tar ansvar för totalentreprenader, eftersom vi vet att vi kan erbjuda kompetenta yrkesmän i alla led. Vi har ett stort nätverk med många samarbetspartners och underleverantörer inom alla yrkeskategorier.

Under 2022 har Sofia Rör AB ökat till 46 anställda med alla slags behörigheter, certifikat och licenser som krävs för olika jobb.

Bra service är både snabb och långsiktig.

Genom kontinuerlig utbildning av vår personal säkrar vi våra möjligheter att hänga med i den tekniska utvecklingen. Vi vill kunna hålla en fullgod service genom att hitta flexibla lösningar på olika problem. Till vår hjälp har vi fullutrustade servicebilar/bussar. Den bästa servicen är naturligtvis att göra ett fullgott jobb som kunden blir nöjd med. Långvariga och förtroendefulla affärsrelationer är alltid lönsamma för alla parter.

Vi tar fullt ansvar

Våra kunder behöver aldrig undra över var ansvaret ligger. Det ligger hos oss. Genom att anlita oss som totalentreprenörer, slipper ni också de dyra och arbetskrävande momenten med många olika anbudsförfaranden för de olika delarna av det arbete som ska utföras. Framför allt ger det kunderna också tryggheten att vi tar ansvaret för att varje arbetsmoment utförs fackmannamässigt och ansvarsfullt. Vårt sätt att ta ansvar för helheten har gett oss en mängd trogna kunder, både stora och små.

Vi arbetar främst med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och nyproduktion av lägenheter och industrilokaler.
Image
Image

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy är grundläggande för vårt arbete och vår verksamhet. Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet.

Vårt arbete med att skydda miljön, hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder och grannar från oacceptabla risker prioriteras alltid. Våra arbeten ska påverka miljön så litet som möjligt, föroreningar ska förebyggas och gällande lagstiftning ska självklart följas. Vi ska, när det är möjligt, återanvända och återvinna byggmaterial vid om- och nybyggnation.

Vi tillämpar ISO14001 och allt överblivet eller utrangerat material källsorteras och hanteras på ett miljöriktigt sätt. Vi ställer krav på våra underleverantörer och under entreprenörer att följa samma strikta miljökrav. Sofia Rör AB strävar efter ständig förbättring av företagets arbete inom miljö, hälsa och säkerhet.

Telefon och email

08 642 54 40
info@sofiaror.se

Besöksadress

Harpsundsvägen 164
12459 BANDHAGEN